Serveis

Logopèdia

A elogopèdia realitzem l’avaluació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció dels trastorns de la comunicació humana, manifestats a través de patologies i alteracions en la veu, la parla, el llenguatge (oral, escrit i gestual), l’audició i les funcions orofacials en població infantil, juvenil i adulta.

Alteracions de la parla

retard de parla, dislàlia, disglòssia, disfèmia

Alteracions del llenguatge

retard de llenguatge, trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL), trastorns en la lectura i l’escriptura (dislèxia, disortografia, disgrafia, etc.), discalcúlia, trastorn de l’espectre autista (TEA), trastorn del desenvolupament, estimulació del llenguatge oral

Alteracions
de la veu

Alteracions
de l’audició

Alteracions de les funcions orofacials

deglució atípica, respiració oral

Neurologopèdia

En l’àmbit neurològic, a elogopèdia, realitzem l’estimulació i la rehabilitació de processos lingüístics o processos implicats en el llenguatge, la parla, la veu i la deglució de persones que han perdut, total o parcialment, aquestes facultats després de patir un Dany Cerebral Adquirit o en un procés de pèrdua a conseqüència d’una malaltia degenerativa.

La nostra finalitat és millorar la qualitat de vida de la persona afectada, impulsant al màxim la seva autonomia en rehabilitar o compensar les capacitats afectades després de la lesió cerebral.

Tractament de patologies
d’origen neurològic

afàsia, disàrtria, disfàgia, apràxia, agnòsia, alèxia, acalcúlia

Estimulació de
funcions cognitives

atenció, memòria, planificació, càlcul, etc